Úvodní strana » Aktivity

Aktivity

Planetárium Ostrava nabízí širokou nabídku vzdělávacích aktivit, které propojují astronomii
a přírodní vědy s dalšími vědními obory, ale také s hudbou a kulturou. 

Pro školy

Pro školy

Planetárium Ostrava nabízí vzdělávací pořady pro žáky z mateřských, základních i středních škol...

Sférické pořady

Sférické pořady

Sférické pořady vám umožní zažít vesmír, který vás obklopí ze všech stran...

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování jsou vedena vyškolenými odborníky, kteří návštěvníky seznámí s úkazy na hvězdné obloze...

Interaktivní exponáty

Interaktivní exponáty

Jednotlivé exponáty přibližují děje ve vesmíru, na Zemi i pod povrchem Země.

Přednášky

Přednášky

Přednášející jsou odborníci z oblasti astronomie, astrofyziky a kosmonautiky, ale i z dalších vědních oborů...

Další vzdělání

Další vzdělání

V Planetáriu Ostrava je možnost se vzdělávat již od nejútlejšího věku v oblasti přírodovědných a technických disciplín...

Hudební pořady

Hudební pořady

Hudební pořady v sobě spojují působivou sférickou projekci z vesmíru a harmonii hudby různého žánru.

Kulturní pořady

Kulturní pořady

Prostory Planetária Ostrava umožňují pořádání divadelních představení a výstav. Pořady jsou určeny...

Firemní akce

Firemní akce

Prostory Planetária Ostrava jsou vhodné pro pořádání firemních a společenských akcí. Jsme připraveni se Vám plně věnovat.