Úvodní strana » Ceník

Ceníky

Níže naleznete jednotlivé položky ceníků pro veřejnost, školy a organizované dětské skupiny.

Ceník pro veřejnost

  • Upozorňujeme rodiče, že pro děti do 4 let nejsou pořady ve Sférickém kině vhodné!

Sférický pořad + interaktivní expozice

180 Kč

Sférický pořad + interaktivní expozice (zlevněné)°

150 Kč

Interaktivní expozice

80 Kč

Přednáška + interaktivní expozice

150 Kč

Film 2D + interaktivní expozice

120 Kč

Robohrátky (pracovní stůl)

350 Kč

Pozorování Slunce ve Hvězdárně

60 Kč

Večerní pozorování ve Hvězdárně

150 Kč

 

° Zlevněné vstupné je zavedeno pro děti a mládež 0–18 let, studenty, ZTP, seniory, zaměstnance VŠB-TUO a členy České astronomické společnosti, kteří se prokáží platným průkazem.

Ceník pro školy a jiné organizované dětské skupiny

Vstupné pro ZŠ, SŠ a organizované dětské skupiny

Sférické pořad + interaktivní expozice

120 Kč

Interaktivní expozice

60 Kč

Film 2D

60 Kč

Hvězdárna

60 Kč

 

Vstupné pro MŠ

Sférický pořad + interaktivní expozice

80 Kč

Interaktivní expozice

60 Kč

Film 2D

60 Kč

Sférický pořad + tvůrčí dílny pro MŠ°

120 Kč

Tvůrčí dílny pro MŠ°

60 Kč

 

° Tvůrčí dílny pro MŠ si, prosím, objednejte telefonicky na recepci.