Úvodní strana » Ceník » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Kontaktní informace: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 61989100, DIČ CZ61989100 – plátce DPH
 2. Provozovna: Planetárium Ostrava, K Planetáriu 502, 725 26 Ostrava – Krásné Pole
 3. Aktuální program je uveden na www.planetko.cz a www.planetariumostrava.cz
 4. Vstupenky na vybrané představení lze zakoupit v pokladně Planetária Ostrava a prostřednictvím elektronického systému provozovaného Planetáriem Ostrava
 5. V případě zakoupení elektronické vstupenky je nezbytné při kontrole předložit její tištěnou verzi nebo číslo čárového kódu, nebo čitelnou verzi v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení.
 6. Planetárium Ostrava neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním elektronické vstupenky. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té elektronické vstupenky, která projde kontrolou jako první. Při opětovném předložení elektronické vstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo elektronickou vstupenku předloží.
 7. Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH).
 8. Návštěvník má právo na uplatnění příslušné slevy ze vstupného, splňuje-li nároky na její poskytnutí. Typ a výše slevy se tiskne na vstupenku a zaměstnanci jsou oprávněni požádat návštěvníka o doložení nároku na slevu.
 9. Některé typy slev lze uplatnit jen u vstupenek zakoupených výhradně v pokladně Planetária Ostrava.
 10. Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kupónu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.
 11. Planetárium Ostrava si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo představení a nabízet vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje. Taktéž si vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům.
 12. Během představení ve Sférickém kině platí zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli audio či video záznamů.
 13. Návštěvník si bezprostředně při zakoupení vstupenky překontroluje vrácenou hotovost a správnost údajů uvedených na vstupence. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 14. Změna programu vyhrazena.