Úvodní strana » Ceník » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Fakturační údaje

VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

IČ 61989100

DIČ CZ61989100 

Kontaktní údaje

Planetárium Ostrava, K Planetáriu 502, 725 26 Ostrava – Krásné Pole.

Telefon: 596 994 950.

Web: www.planetko.cz.

Způsob prodeje vstupenek

 • online prostřednictvím rezervačního systému provozovaného Planetáriem Ostrava
 • v recepci Planetária Ostrava

Vstupenky na vybraná představení je možno zakoupit pouze online.

Návod k rezervaci a koupi elektronické vstupenky naleznete v návodu Jak si koupit vstupenku.

Úhrada vstupenek

 • v hotovosti
 • platební kartou
 • pomocí QR kódu
 • na základě faktury
 • on-line platbou

V případě platby v hotovosti si návštěvník bezprostředně po zakoupení vstupenky překontroluje vrácenou hotovost a správnost údajů uvedených na vstupence. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Cena vstupenky

Cena vstupenky je dána Ceníkem.

Sleva vstupného

Návštěvník má právo na uplatnění příslušné slevy ze vstupného, splňuje-li nároky na její poskytnutí. Zaměstnanci jsou oprávněni požádat návštěvníka o doložení nároku na slevu. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webové stránce www.planetko.cz u příslušné akce, v rezervačním systému, případně také na recepci Planetária Ostrava.

Kontrola platnosti vstupného

 1. V případě zakoupení elektronické vstupenky je nezbytné při kontrole předložit její tištěnou verzi s čárovým kódem, nebo čitelnou verzi v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení.
 2. Vstupenka opravňující majitele ke vstupu na konkrétní akci je určena pro jednorázové použití. Planetárium Ostrava neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním elektronické vstupenky. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té elektronické vstupenky, která projde kontrolou jako první. Při jejím opětovném předložení nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo elektronickou vstupenku předloží.
 3. Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.
 4. Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s Návštěvním řádem Planetária Ostrava, pokyny zaměstnanců a s podmínkami, které se k nim vážou.
 5. Zaplacené vstupné se nevrací. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Ostatní ujednání

 1. Planetárium Ostrava si vyhrazuje právo zrušit již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním návštěvníkům.
 2. Změna programu vyhrazena.
 3. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2023.