Úvodní strana » Program » Expozice

Expozice

Tyto exponáty jsou tematicky rozděleny do pěti expozic.

Ke hvězdám

Ke hvězdám

Expozice představuje vývoj vesmíru od jeho raných počátků až po vznik hvězd, galaxií a obřích struktur formovaných zářící i temnou hmotou. V mlžné komoře uvidíte stopy prolétávajících částic mikrosvěta, vyzkoušíte si pohyb těles v gravitační studni, dotknete se látky hvězd. Můžete zapojit svou fantazii a na projekční stěnu nastříkat virtuálním sprejem graffiti představující třeba exotické planety s mimozemšťany.

K planetám

K planetám

Jakmile hvězdy vytvořily dostatek prvků těžších než vodík a helium, mohly vznikat i planety a celé planetární systémy. Tato část expozice ukazuje vývoj Sluneční soustavy a představuje nové metody, které umožňují objevy planet u cizích hvězd. Na modelu plynné planety prozkoumáte proudění plynů v atmosféře, proces vzniku polárních září, a dokonce si sáhnete na skutečný 20kilogramový meteorit, který byl kdysi jádrem malé planetky.

Za světlem

Za světlem

Světlo bylo donedávna jediným zdrojem informací o blízkém i vzdáleném vesmíru. Vytvoření přístrojů citlivých na rádiové, infračervené, ultrafialové, rentgenové a gama záření nám umožnilo zkoumat velmi podrobně vznik a vývoj hvězd a další procesy probíhající uvnitř galaxií. V expozici uvidíte sami sebe v infračerveném světle, podíváte se, jak váš obraz deformují různá zrcadla a seznámíte se s využitím spekter objektů a metod polarimetrie při výzkumu vesmíru.

Do hlubin Země

Do hlubin Země

Expozice vám umožní bližší poznání seismických jevů, geologických procesů v zemské kůře i výzkumných metod vědního oboru známého jako geoinformatika. Tady si vyrobíte vlastní vlnu tsunami nebo zemětřesení libovolné síly, vyzkoušíte si řízení modelu robotického průzkumného vozítka a podíváte se, jak se měnila poloha kontinentů během pohybů zemských litosférických desek.

Na oběžnou dráhu

Na oběžnou dráhu

Průzkum vesmíru je dnes již nemyslitelný bez využití kosmonautiky. Stovky pilotovaných i nepilotovaných kosmických letů přinášejí informace o tělesech Sluneční soustavy, o objektech dalekého vesmíru, ale také o naši Zemi a všech živých organismech, které ji obývají. Prostřednictvím jednoduchého gyroskopu si vyzkoušíte, jak zatáčejí kosmické lodi ve vesmíru, prohlédnete si skafandr astronauta a vyzkoušíte si, do jaké výšky byste vyskočili na povrchu Měsíce.

Žádné dostupné pořady

Můžete se však zkusit podívat na nejbližší pořady.