Úvodní strana » Pro školy » Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž 2024

2. ročník
Téma: Raketou do vesmíru aneb cestujeme k planetám

Pravidla soutěže:

1. Pořadatel
VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta, Planetárium Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00
Ostrava – Poruba

2. Téma soutěže: Raketou do vesmíru aneb cestujeme k planetám
Úkolem dětí je výtvarně znázornit jejich představu o letu do vesmíru a jeho možných formách
cestování.
Soutěžící (dítě) zpracuje dané téma dle vlastních představ, možností a zájmů, ať už kresbou,
modelováním, či jiným výtvarným způsobem. Maximální rozměr modelu je 60 x 60 x 60 cm.

3. Pro koho je soutěže určena
Soutěž je určena pro děti do 15 let ve 3 kategoriích:
I. kategorie:
II. kategorie: I. stupeň ZŠ (ZŠ1)
III. kategorie: II. stupeň ZŠ (ZŠ2)

4. Harmonogram soutěže
Začátek soutěže: 4. 3. 2024
Ukončení soutěže: 10. 5. 2024

Vyhodnocení soutěže odbornou porotou: 13.–19. 5. 2024
Zaslání originálů vítězných děl na adresu Planetária Ostrava: 22.–31. 5. 2024
Vyhlášení výsledků na webových stránkách a sociálních sítích Planetária Ostrava: 31. 5. 2024
Vystavení vítězných výtvarných děl v galerii Mira, Planetárium Ostrava: 3. 6. – 31. 7. 2024

5. Kam poslat výtvarnou práci?
Hotový obrázek (či jiné výtvarné dílo) je nutné následně vyfotit a fotografii zaslat na e-mailovou
adresu soutez@planetariumostrava.cz s označením předmětu e-mailu textem: Soutěž
„Raketou do vesmíru“
, a to nejpozději do 10. 5. 2024.
 

Požadavky na zasílané soubory (obrázky)
Maximální rozlišení: 3000 x 3000 px (obrazových bodů)
Grafické formáty: JPG, PNG nebo PDF
Struktura názvů souborů (obrázků): Název souboru by měl obsahovat o jakou kategorii jde,
název školy, jméno žáka, v případě více děl jednoho žáka i pořadové číslo a název díla.
Např. „ZŠ1-Gagarinova Ostrava-Novák-02-Raketou na Mars.JPG“.

Ocenění soutěžící budou o svém umístění informováni e-mailem a vyzváni k dodání originálů
výtvarných děl na adresu: Planetárium Ostrava, K Planetáriu 502, 725 26 Ostrava – Krásné Pole.

6. Vyhlášení vítězů
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže bude zveřejněno na webových stránkách Planetária
Ostrava dne 3. 6. 2024.

Oceněné fotografie výtvarných prací dětí budou zveřejněny na webových stránkách
www.planetko.cz a na sociálních sítích Planetária Ostrava Facebooku a Instagramu.
Oceněné originály výtvarných děl budou následně vystaveny (do 31. 7.2024) v prostorách
Galerie Mira, která je součástí Planetária Ostrava.

Soutěžící dávají automaticky souhlas se zveřejněním fotografie jejich díla na zmíněných
webových stránkách, sociálních sítích a vystavením originálů výtvarných děl v Galerii Mira.

7. Výhry pro soutěžící
V každé kategorii budou oceněna tři výtvarná díla. Autoři oceněných děl dostanou balíček dárků
Planetária Ostrava. Dále bude vyhlášen absolutní vítěz, který navíc spolu se svými spolužáky
(celou třídou) získá dárkový poukaz na vybraný pořad (sférický film) v Planetáriu Ostrava včetně
prohlídky Expozic v doprovodu zkušeného astronoma a setkání s robotem Engie.
Termín návštěvy Planetária bude stanoven po vzájemné dohodě.

8. Prohlášení soutěžících
Zasláním obrázku do výtvarné soutěže současně poskytuje účastník Pořadateli souhlas s
uveřejněním svého jména, příjmení a školy v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v
médiích a reklamních materiálech pořadatele do odvolání souhlasu.
Soutěžící svou účastí ve výtvarné soutěži (zasláním obrázku a kontaktních údajů na adresu
Pořadatele) vyjadřují souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazují se je dodržovat.
Zasláním obrázku soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaného díla, případně že má všechna
práva dílo užít a použitím obrázku Pořadatelem nebudou poškozena práva třetích osob.

9. Závěrečná ustanovení
Pořadatel výtvarné soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněném případě výtvarnou soutěž
prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Soutěžící nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry ve výtvarné soutěži ani
požadovat výměnu výhry za jinou a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Pořadatele
než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.