Úvodní strana » Pro školy » Seminář pro učitele

Seminář pro učitele 2024

19. dubna 2024

Tento seminář má dlouhodobou tradici. V minulých letech byl akreditován. V souvislosti s novelizací zákona č. 563/2004 Sb. se již od 1. 9. 2023 Programy průběžného vzdělávání, kterými si pedagogičtí pracovníci obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci, nadále neakreditují.

Program semináře:

8:30    • prezence účastníků

9:00    Přednáškový sál

přivítání, představení instituce – Ing. Milada Svobodová, vedoucí Planetária Ostrava
představení Hornicko-geologické fakulty, VŠB–TUO – Prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D., proděkan HGF
představení nových webových stránek a rezervačního systému – Ing. Martina Pavlorková

9:30      • přestávka na kávu

10:00    Přednáškový sál, Hvězdárna, Expozice
Marek Kolasa, Mgr. Kamila Truparová, Jana Hrabalová
informace o Hvězdárně a Expozicích            
seznámení s možnostmi vzdělávacích aktivit na Hvězdárněa v Expozicích
seznámení s pracovními listy pro žáky
ukázka zapojení robota do aktivit žáků
ukázka nových exponátů, prohlídka expozic, návštěva Hvězdárny

11:30    • oběd

12:30    Sférické kino
Mgr. Martin Vilášek
uvedení nových sférických pořadů včetně ukázek a upřesnění cílové skupiny diváků

13:30    Workshop k výstavě „JÁ CHCI BÝT ČLOVĚK – zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim“

15:00    • ukončení semináře


„JÁ CHCI BÝT ČLOVĚK – zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim“
 
Přírodní věda trochu jinak:
Výjimečná možnost pracovat tvůrčím způsobem s věčným tématem lidství v kontextu vědeckého pokroku a cesty k humanismu spisovatele Arnošta Lustiga. Cílem metodiky je ale především inspirovat mladou generaci k reflexi o jejich vlastním vnímání
humanismu tady a teď.  

Workshop je doprovodným programem k mezinárodní putovní výstavě, která je věnovaná humanistickému odkazu světoznámého spisovatele a přeživšího holocaustu. Výstava nekonvenčně znázorňuje nejen to, jak může člověk přežít nepředstavitelné věci a uchovat si lidskost, ale i propast mezi pokrokem, který lidstvo učinilo ve vědě, a „zaostalostí“ v tom, jak být člověkem.  
Součástí workshopu pro pedagogy je představení metodického listu JÁ CHCI BÝT ČLOVĚK a rovněž interaktivní prezentace, která podtrhuje humanismus ve vědě a představuje vědce-humanisty (Albert Einstein, Joan Feynman, Carl Sagan).  

Prezentaci připravila:
Lenka Zychová – astrofyzička, odbornice na kosmické počasí, popularizátorka vědy
Táňa Klementová a Eva Lustigová – průvodkyně workshopem pro pedagogy


Přihlášku naleznete zde, prosím odešlete do 5. 4. 2024.

Účast na semináři je zdarma.