Úvodní strana » Aktivity » Přednášky » 2024 » Petr Brož: Tajemství Marsu očima geologa (již proběhlo)

Tajemství Marsu očima geologa

Přednáší Mgr. Petr Brož, Ph.D. z Geofyzikálního ústavu AV ČR v Praze.

17. ledna 2024

Mars od nepaměti přitahuje naši pozornost a podněcuje představivost. Až s nástupem kosmického věku jsme se ale dozvěděli, jak jeho povrch ve skutečnosti vypadá. Odhalili jsme, že vyjma velkého množství kráterů vzniklých srážkami s jinými tělesy, se na jeho povrchu nachází doklady o sopečné činnosti, tektonických procesech, ale i působení ledovců a kapalné vody. V rámci interaktivní přednášky se tak společně za pomoci programu Google Earth vydáme po stopách, které tyto geologické procesy po sobě na povrchu Marsu zanechaly.

Záznam přednášky: